Tel: +371 20390600 E-mail: [email protected]
facebook logo twitter logo google plus logo
Latviešu/Русский/English

Kas var nobeigt elektrodzinēju

Biežākie faktori, kas bojā elektrodzinējus, un ieteikumi kā tās novērst.

 


Katrā rūpniecības objektā īpašu lomu ieņem elektrodzinēji, jo gandrīz katrs rūpniecības posms kaut kādā veida ir atkarīgs no tiem.  Neskatoties uz to, ka katrs elektrodzinējs ir ražots tā, lai tam būtu ilgs kalpošanas laiks un pēc iespējas zems nepieciešamās apkopes līmenis, ir svarīgi pareizi pielietot un uzturēt elektrodzinēju, lai nerastos problēmas. Kas tad ir tie galvenie nelabvēlīgie faktori, kuri liek elektrodzinējam ātrāk sabojāties?


1. Elektriskā pārslodze

Traucējumus var radīt tas, ka ķēdē plūst pārāk stipra strāva, tas parasti notiek pēkšņi. Lai izvairīties no šāda veida pārslodzes vajag uzstādīt iekārtu (ķēžu drošinātāju), kas to novērs izcelsmes vietā. Šāda ierīce automātiski izslēdz strāvas plūsmu, ja atpazina, ka šajā virzienā plūst papildus strāva. 

2. Siltums

Ir daži iemesli, kāpēc pārmērīgs karstums var izraisīt problēmas elektrodzinējā. Ja notiek elektrodzinēja pārkaršana, tinuma izolācija ātri pasliktinās. Vairāk nekā pusi no tinuma izolācijas bojājumiem izraisa pārkaršana. Viens no faktoriem, kāpēc notiek pārkaršana, ir elektrodzinēju darbība augstas temperatūras vidē. Šo problēmu palīdz atrisināt atbilstošas ventilācijas nodrošināšana telpā un pareizas dzesēšanas sistēmas uzstādīšana. Vēl viens pārkaršanas faktors ir elektrodzinēja darbība pie nepareizas strāvas, kas nodrošina motora darbību pie augstākās temperatūras nekā  projektēta temperatūra.

3. Zema izolācijas pretestība

Izolācijas pretestība laika gaitā var lēnām samazināties. Uzstādīt automātisku ierīci izolācijas pretestības kontrolei ir viens no risinājumiem, kā izvairīties no šīs problēmas. Ierīce periodiski pārbaudīs izolācijas pretestību.

4. Mitrums

Elektrodzinēju jātur sausā vietā (pēc iespējas), jo mitrums var izraisīt gultņu, rotora vai dzinēja ass korozijas bojājumus.

5. Piesārņojums (netīrumi)

Ne tikai pārmērīgs mitrums var radīt negatīvas sekas un bojāt elektrodzinēju, bet arī netīrumi. Ja netīrumi atrodas dzinēja tinumos, tas var ietekmēt izolācijas efektivitāti. Lai norobežotu netīrumu piekļuvi elektrodzinējam ir ieteicams uzstādīt aizsarg panelis.

6. Vibrācija

Vēl viens faktors, kas negatīvi ietekmē elektrodzinēja darbu – vibrācija. Šī problēma var rasties dažādu iemeslu dēļ: nepareiza elektrodzinēja izvietošanas vieta vai detaļu korozija. Savlaicīga elektrodzinēja diagnostika un pareizas pozīcijas noregulēšana var palīdzēt izslēgt šo problēmu.

 


Turklāt ir vesela virkne citu faktoru, kas var traucēt elektrodzinēja darbību, piemēram, nepareiza montāža, gultņu nolietojums, neatbilstošs spriegums un harmoniskas svārstības. Tehniskās apkopes plāna izstrāde elektrodzinējam var samazināt augšminētās problēmas un būtiski pagarināt tas ekspluatācijas laiks.


 

Biežākie faktori, kas bojā elektrodzinējus


Gultņi - 51%

Aptinums - 16%

Nepiemērota ekspluatācijas vide - 16%

Cilvēku faktors - 10%

Rotora defekti - 5%

Vārpstas savienojumi - 2%

Pievienoja: Energostar / 26.01.2022